Trainingsacteur

“Door in trainingen te werken met een trainingsacteur leren mensen ervaringsgericht hun kwaliteiten kennen of kunnen nieuwe kwaliteiten (methodisch werken) aanleren en oefenen.”

Als trainingsacteur speel ik in een oefensituatie in op het concrete gedrag van de cursist en geef (desgewenst)achteraf feedback op het handelen van de cursist. Ik reageer zowel in de oefensituatie als in mijn feedback op wàt de cursist zegt en doet maar vertel ook hoe dat voor mij (in mijn rol) voelt. Natuurlijk is mijn spel en feedback toegespitst op de persoon in kwestie; rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden en leerdoelen, passend bij zijn/haar functie  en het doel van de training.

Bij mijn inzet als trainingsacteur staat het belang van en het leereffect voor de cursist voorop. Ik kijk al spelende en in feedback hoe déze cursist het meeste rendement uit de training kan halen én met een goed gevoel kan terugkijken op de manier van leren. Ik draag bij aan het effect en de sfeer van de trainingen door mijn manier van werken: met openheid, respect en humor weet ik een veilige leersituatie te creëren, waarin de cursist het best mogelijke uit zichzelf kan halen.

Door mijn ruime ervaring in het werken met groepen in trainingen en als therapeut kan ik makkelijk met de trainer meedenken over in te zetten werkvormen.  In trainingen waar spanningsregulatie het onderwerp (of een onderdeel) is kan ik een workshop fysieke houdingsaspecten en (spier)ontspanning in dit kader verzorgen.

Als trainingsacteur heb ik veel ervaring in het spelen van grensoverschrijdend gedrag (agressietrainingen, spanningsregulatie), het spelen van psychiatrisch- en verslavingsziektebeelden en de combinatie daarin. Ik heb ruime kennis van verschillende veelgebruikte communicatie- methodieken en modellen en kan dit vertalen naar mijn spelgedrag en taalgebruik. Ik maak snel contact en kan daardoor ook makkelijk invoegen in een training.